"Renovácia interiéru, renovácia dverí a zárubní, tapetovanie"

Menu

Vzorkovne

renovacne stredisko martinPredajna Dimex centrum, Robotnícka 2, Martin

Kontakt na Martin Partnerské stránky

Všetko o tapetách a dekoráciach na tapety.sk

Klikni na web o tapetách 


Eshop s tapetami a interierovými materiálmi

Klikni na eshop 


Renovačné stredisko Bratislava

Klikni na stredisko celkom: 228641

Podmienky použitia

Prevádzkovateľom a takisto aj nositeľom autorských práv internetových stránok www.renovacia.sk je firma Dimex - Slovensko s.r.o..

Obsah internetových stránok www.renovacia.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie alebo ďalšie šírenie textu, fotografií vrátane aplikácií bez písomného súhlasu autorov nie je dovolené a je nezákonné. Prezeranie internetových stránok www.renovacia.sk je bezplatné.

V súlade so zákonom č. 618/2003 Zb., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) vrátane neskorších vyhlášok je prevádzkovateľovi umožnené vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Firma Dimex - Slovensko s.r.o. vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na týchto stránkach boli aktuálne, a preto sú pravidelné upravované a kontrolované. Napriek tomu nemôže spoločnosť Dimex - Slovensko s.r.o. zaručiť úplnú presnosť obsahu. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na internetových stránkach a môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny obsahu i funkčných možností. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok.

Všetky popisy katalógov tapiet a ďalšieho tovaru boli vytvorené firmou Dimex - Slovensko s.r.o.. Akékoľvek texty (resp. ich časti) nesmú byť zkopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného zvolenia držiteľa autorských práv.

Renovačné strediská

Aktuality


Naša adresa

Dimex - Slovensko s.r.o.
Robotnícka 2
036 01 Martin

Tel.: 043/ 400 14 14
Fax: 043/ 400 14 16
E-Mail: zs@dimex.sk
Eshop - kliknite si