Kontakt na renovačné strediská

Renovačné stredisko Martin

Telefón

manažér výroby: +421 905 349 617

výrobný technik: +421 905 304 800

E-mail

vlado.gren@dimex.sk

Facebook

www.facebook.com/dimex.sk

Renovačné stredisko Bratislava

Telefón

+421 905 605 934

E-mail

renovacia@renovacia-dveri.eu

Web

https://www.renovacia-dveri.eu/

Renovačné stredisko Trenčín

Telefón

+421 911 346 993

E-mail

predajna@softrencin.sk

Web

http://www.softrencin.sk/